HONORIS PERSONAM

Dôstojne zabezpečíme poslednú rozlúčku


Poslaním spoločnosti UNIVERSUS, s.r.o. je poskytovanie kvalitných služieb pre svojich klientov v oblasti komplexných pohrebných služieb. Spoločnosť UNIVERSUS, s.r.o. týmto prispieva k všeobecnému zvýšeniu spoločenskej úrovne v tejto oblasti ľudského pôsobenia – úcte k zosnulému človeku, ale aj sebaúcte spoločenstva dočasne na zemi zostávajúcemu...